เกี่ยวกับเรา

 

ก่อนที่จะตัดสินใจทำธุรกิจและลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเยอะมาก เพราะเป็นการทำธุรกิจที่ซื้อมาขายไปแล้วจบ เพราะอยากทำธุรกิจบนพื้นฐานของความรักและการที่จะมอบหมายงานหรือส่งต่องานให้ใครสักคนดูและต้องแน่ใจว่าคนคนนั้นจะต้องรักในงานของเราและพร้อมที่จะดูแลงานให้เจริญก้าวหน้าต่อไป การถ่ายโอนวัฒนธรรมผ่านสินค้าที่ต้องการทำธุรกิจ หากจะเปรียบในเชิงธุรกิจ การขายสาขาหรือการส่งต่อกิจการที่มองไว้ในอนาคตคือการเปิดและขยายกิจการในประเทศพม่า

 

สำนักงานใหญ่ อาคารกมหิศักดิ์
25/58 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10324
โทรศัพท์ : 0 2285 9865
โทรสาร : 0 2610 8560
เวลาทำการ 08.00 – 17.00 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์) เว้น วันหยุดประจำปี
MRT : สถานี ลุมพินี
รถประจำทาง : 17, 62, 116, 149